92 results

 • montbretia bulbs

  Crocosmia × crocosmiiflora 'Emily Mckenzie'

  montbretia bulbs

  10 corms

  £3.99

 • montbretia bulbs

  Crocosmia masoniorum

  montbretia bulbs

  10 corms

  £3.99

 • miscellaneous dahlia tuber

  Dahlia 'Akita'

  miscellaneous dahlia tuber

  1 tuber

  £3.99

 • semi-cactus dahlia tuber

  Dahlia 'Alfred Grille'

  semi-cactus dahlia tuber

  1 tuber

  £3.99

 • miscellaneous dahlia tuber

  Dahlia 'Bishop of Oxford'

  miscellaneous dahlia tuber

  1 tuber

  £3.99

 • decorative dahlia tuber - dahlia Cafe au Lait

  Dahlia 'Café au Lait'

  decorative dahlia tuber - dahlia Cafe au Lait

  1 tuber

  £3.99

 • decorative dahlia tuber

  Dahlia 'David Howard'

  decorative dahlia tuber

  1 tuber

  £3.99

 • anemone-flowered dahlia tuber

  Dahlia 'Floorinoor'

  anemone-flowered dahlia tuber

  1 tuber

  £3.99

 • double orchid flowered dahlia tuber

  Dahlia 'Jescot Julie'

  double orchid flowered dahlia tuber

  1 tuber

  £3.99

 • fimbriata dahlia tuber

  Dahlia 'Mel's Orange Marmalade'

  fimbriata dahlia tuber

  1 tuber

  £3.99

 • single-flowered dahlia tuber - Syn Dahlia 'Sunshine'

  Dahlia 'Moonfire'

  single-flowered dahlia tuber - Syn Dahlia 'Sunshine'

  1 tuber

  £3.99

 • ball dahlia tuber

  Dahlia 'New Baby'

  ball dahlia tuber

  1 tuber

  £3.99